فال حافظ

فال حافظ

درآ که در دل خسته توان درآيد باز
بيا که فرقت تو چشم من چنان در بست
غمي که چون سپه زنگ ملک دل بگرفت
به پيش آينه دل هر آن چه مي دارم
بدان مثل که شب آبستن است روز از تو
بيا که بلبل مطبوع خاطر حافظ
بيا که در تن مرده روان درآيد باز
که فتح باب وصالت مگر گشايد باز
ز خيل شادي روم رخت زدايد باز
بجز خيال جمالت نمي نمايد باز
ستاره مي شمرم تا که شب چه زايد باز
به بوي گلبن وصل تو مي سرايد باز

تعبیر فال : از دوری و هجران دوستی ملول و ناراحتی. با کمی صبر، مراد تو حاصل می شود. نا امیدی را از خود دور کن. با نشستن و غم خوردن هیچ مشکلی حل نمی شود.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای iranmahi.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:iranmahi.ir