فال حافظ

فال حافظ

سلام الله مــا کــر الليـــالي
علي وادي الاراک و من عليها
دعاگــوي غريــبــــان جـهــانم
به هر منزل که رو آرد خدا را
منال اي دل که در زنجير زلفش
ز خطت صد جمـــال ديگر افزود
تو مي بايد که باشي ور نه سهل است
بر آن نقاش قدرت آفرين باد
فحبــــک راحــتــي فـي کل حيـــن
سويــداي دل مـــن تــا قــيامت
کجا يابم وصال چون تو شاهي
خدا داند که حافظ را غرض چيست
و جاوبت المثاني و المثالي
و دار بالـــلوي فوق الـرمال
و ادعـــو بالتواتر و التـــوالي
نــگه دارش به لــطــف لايزالي
همه جمعيـــت است آشفته حالي
که عمرت باد صد سال جلالي
زيــان مايه جــاهي و مالي
کـــه گــرد مه کشد خط هــلالي
و ذکــرک مــونــسـي فـي کــل حـال
مباد از شوق و سوداي تو خالي
مــن بــدنــام رنــد لاابــالي
و عــلم الله حسبــي من ســـوالي

تعبیر فال : تعبیر این فال هنوز در دسترس قرار نگرفته است و درحال تکمیل شدن است.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای iranmahi.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:iranmahi.ir